Zile ce râd în hohote…

Vor urma atâtea zile emoţionante pentru mine, zile ce râd si plâng în hohote deopotrivă:  Ziua copilului, apoi Ziua Teiuţului si cea a blogului. Aşa că voi încerca să le surprind plutirea, să împărtăsesc cu voi neliniştea ce se dezlănţuie asupră-mi si să-mi înşir zgomotos  bucuria 🙂 !!!!

Azi va fi poemul lui Khalil Gibran, Profetul,  poem ce se regăseşte printr-un fragment în prima mea postare pe blog si, care chiar alaltăieri, la botezul lui Radu a prins glas, nu întâmplător…

Copiii voştri nu sunt ai voştri

Ei sunt fiii si fiicele vieţii ce tânjeşte să se manifeste

Vin prin voi, dar nu din voi, si chiar de sunt cu voi, ei nu vă aparţin.

Le puteţi găzdui trupurile, dar nu si sufletele,

Căci sufletele lor sunt găzduite în casa zilei ce va să vie, pe care voi nici măcar în vis nu o puteţi cunoaşte.

Le puteţi dărui dragostea voastră, dar nu si gândurile voastre,

Căci ei au propriile lor gânduri.

Vă puteţi strădui sa fiţi la fel ca ei, dar să nu căutaţi a-i face pe ei asemeni vouă.

Căci viaţa nu merge înapoi si nici nu se împotmoleşte în ziua ce a trecut.

Voi sunteţi arcuri iar ei săgeţile însufleţite pe care le trimiteţi înainte

Arcaşul ocheşte ţinta în nemărginire si vă încovoaie cu puterea Sa pentru ca a le Lui săgeţi să zboare cu iuţeală în depărtări.

Cu bucuie lăsaţi mâna Arcaşului să vă încovoaie,

Căci aşa cum El iubeşte săgeata zburătoare, la fel iubeşte arcul care îl ascultă.